Neraka Saqar

Neraka Saqar

GEMA JUMAT, 28 APRIL 2017

Oleh  H. Ameer Hamzah

NERAKA Saqar adalah neraka  bagi orang-orang yang meninggalkan shalat lima waktu. Mereka nanti akan menjadi penghuni neraka ini.  Mereka dibakar selama-lamanya. Bila kulit mereka sudah habis terbakar, Allah akan menggantikan dengan kulit yang lain untuk dibakar kembali agar mereka merasakan sakit.

“Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan dalam neraka  di akhirat, ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka (Dikatakan kepada mereka) rasakanlah sentuhan api neraka Saqar (QS. Al-Qamar:48).

Selain karena meninggalkan shalat, “Orang-orang kafir mengingkari wahyu Allah, mereka mengatakan wahyu itu sihir atau katanya perkataan setan, dongeng orang-orang terdahulu. Mereka inilah kelak  akan menjadi penghuni neraka Saqar.

“Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Tahukah kamu apakah neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meningalkan dan tidak membiarkan, neraka Saqar adalah pembakar kulit manusia, dan di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Saqar itu tiada lain, melainkan menjadi peringatan bagi manusia (QS Almudattsir :21).

Di hari akhirat nanti terjadi dialog antara penghuni neraka Saqar dan orang-orang dalam surga. Orang-orang yang berada dalam surga memandang ke bawah kirinya. Mereka melihat orang-orang yang sedang dibakar. “Orang-orang yang berada dalam surga bertanya; Apa yang menyebabkan kamu tinggal di sini?  Penghuni neraka Saqar menjawab: kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mendirikan shalat dan tidak pula memberi makan orang miskin.(QS. Almudatsir:43—44).

Berdasarkan ayat di atas, orang-orang yang berada, tetapi tidak peduli terhadap nasib orang-orang miskin rupanya juga masuk penghuni neraka Saqar ini. Mereka yang suka membicarakan yang batil juga penghuni neraka ini. Menurut Ibnu Katsir, bicara yang batil itu membicarakan bahwa Allah itu punya anak sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani. Mereka orang-orang komunis dan ateis juga penghuni Nereka Saqar, mereka itu tidak percaya hari pembalasan. (QS. Almudatstsir: 46).

Para pembaca Al-Quran yang tidak mengamalkan Al-Quran juga akan masuk neraka ini. Mereka menggunakan Alquran hanya sekadar untuk mencari keuntungan, misalnya agar mereka mendapatkan pahala dari keahliannya membaca Al-Quran, tetapi mereka tidak pernah berpedoman kepada kitab mulia tersebut.

Orang-orang semacam itu juga akan dimasukkan dalam neraka Saqar. Kulit mereka akan dibakar hangus tetapi Allah menggantikan dengan kulit  yang baru, dan dibakar lagi, hangus lagi, digantikan lagi dengan kulit yang baru. Allah sengaja berbuat demikian agar mereka  merasakan azab –Nya. Sebab mereka mengingkari Al-Quran.

Selain neraka Saqar, neraka-neraka lain juga akan dimasukkan orang-orang yang mengingkari shalat, seperti neraka Jahannam, Jahim, Khuldi, Wail, Huthamah dan Hawiyah. Hanya shalat lima waktu yang dapat menyelamatkan badan kita dari siksa api neraka. Mari saudaraku, kita menjaga waktu shalat dan melaksanakannya dengan hati kusyu’. Shalat yang benar adalah yang mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar.

 

comments

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.