Oleh: H. basri a. bakar “Tolong-menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan jangan sekali-kali kamu memberi pertolongan dialam hal kejahatan dan dosa yang membawa kepada perseteruan, dan hendaklah takut olehmu akan Allah. Sesungguhnya Allah akan memberi siksaan yang amat dahsyat”. (QS. Al-Maidah: 2) ibnu kaTSir dalam tafsirnya menjelaskan bahwaRead More →

Oleh : H. Basri A. Bakar “Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu kitab (Al-Qur’an) dengan membawa kebenaran. Maka beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya.” (QS. Az-Zumar: 2) SaLaH seorang tabi’in yang bernama Al-Junaid mendefinisikan Ikhlas sebagai “Rahasia antara Allah dan hamba-Nya, tidak diketahui malaikat sehingga menulisnya, atau setan sehingga merusaknya, danRead More →

oleh: H. Basri a. Bakar “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.” (QS. an-Nisa’ : 9) aKHiR-aKHiR ini  kita  dihebohkan  dengan  beberapa kasus  pembunuhan  keji,  bahkan  tiga  hari  lalu Read More →

Oleh : H. Basri A. Bakar “Tempat yang paling dicintai Allah ialah masjid, dan tempat yang paling dimurkai Allah ialah pasar.”(HR. uslim) MASJiD sebagai tempat ibadah ummat Islam, jumlahnya meningkat setiap tahun. Khusus di Aceh, saat ini jumlah tempat ibadah hampir mencapai 4000 masjid, belum termasuk meunasah, mushalla dan surau.Read More →

“Dan demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya, tidaklah seseorang beriman hingga ia mencintai untuk tetangganya, atau beliau berkata, untuk sudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri.” (HR. Muslim). Tetangga merupakan sosok yang paling dekat dalam kehidupan kita seseorang. Seringkali tetangga duluan lebih tahu daripada kerabat atau keluarganya yangRead More →

Oleh: H. Basri A. Bakar “Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya selawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman berselawatlah kamu kepadanya dan ucaplah salam penghormatan kepadanya(2).” (QS. Al-Ahzab: 56). Selawat adalah jamak dari kalimat shalat yang berarti doa atau seruan kepada Allah SWT. Dalam konteks bahasa, selawat bermaksud mendoakan atau memohonRead More →

oleh: H. Basri A. Bakar “Sesungguhnya hal tersebut tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti dengan kawan-kawannya,karena itu janganlah kamu takut kepada mereka tetap takulah kepada-KU, jika kamu benarbenar orang-orang beriman.”(QS. Ali Imran: 175). MENuRuTsebagian ulama, syaitan berasal dari kata syathana; maknanya adalah ba’uda, yakni jauh. maksudnya, syaitan adalah sosok yangRead More →

Oleh: H. Basri A. Bakar Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yag baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kebahagiaan) pada hari akhir serta banyak mengingat Allah”. (QS.Al-Ahzab : 21) NABIMuhammad SAW adalah seorang sosok pilihan yang patut dicontoh dan ditauladani dalam setiap kehidupan.Read More →

Gema, edisi Jumat 13 Februari 2015 “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan (kesalahan) orang…” (QS. AliRead More →

Gema, edisi 6 Februari 2015 “Maukah kalian aku beritahukan dosa yang paling besar?. Para sahabat menjawab: Tentu ya Rasululllah. Nabipun menjawab: (Yaitu) berbuat syirik dan durhaka kepada kedua orang tua.” (HR. Al Bukhari). Berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amal shalih yang mulia bahkan disebutkan berkali-kali dalam AlRead More →