Oleh H. Basri A. Bakar “Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar”. (QS. Al Qadar : 4 – 5) LaiLatuL Qadar merupakan  malam kemuliaan yang sangat didambakan oleh umat muslim. Banyak yang berharap bisa berjumpaRead More →

Oleh H. Basri A. Bakar Al Quran dan Ketenangan Jiwa “Tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah Taala, sedang mereka membaca kitab-Nya dan mengkaji nya, melainkan mereka akan dilimpahi ketenangan, dicurahkan rahmat, di kelilingi para malaikat, dan di puji oleh Allah di hadapan para makhluk dan di sisi-Nya.”Read More →

Oleh : H. Basri A. Bakar “Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orangorang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. At-Taubah:18). AYAT di atasRead More →

Oleh: H. Basri a. Bakar “Dan sesungguhnya nabi Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha.  Di dekatnya ada surga Jannatul Ma’wa.” (QS. An-Najm : 13 – 15). BuraQ sangat erat kaitannya dengan sebuah peristiwa besar yang sangat monumental dalam sejarahRead More →

Oleh H. Basri A. Bakar “Dan (ingatlah), ketika Kami belah laut untukmu,  lalu Kami selamatkan kamu dan Kami tenggelamkan (Fir’aun) dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikan.” (QS. Al-Baqarah : 50) Fir’aun adalah gelar bagi raja-raja Mesir purbakala. Menurut sejarah, Fir’aun dimasa Nabi Musa tercantum dalam Surat Al- Qashash ayat 38Read More →

Oleh H. Basri A. Bakar “Dan adapun hambahamba Allah yang Maha Penyayang ialah orangorang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, maka mereka mengucapkan kara-kata yang baik”. (QS. Al Furqan : 63). HAMBA-hamba Allah yang Maha Rahman (‘ibadurrahman), memiliki sifat dan karakteristik yangRead More →

Oleh :  H. Basri A. Bakar Mengingat Kematian “Dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari dari padanya.” (QS. Qaaf: 19) KEMATiAN atau ajal merupakan rahasia allah, tidak seorangpun yang tahu. Ketidaktahuan itulah justru membuat manusia lupa mengingatnya. Masih ketawa terbahak-bahak meskipun esok malaikat izrail menjemput ajalnya.Read More →

Oleh: H. basri a. bakar “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, danmencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dankebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (QS. AliRead More →

Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA, Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman Dan Dialah Allah (yang disembah), baik di langit maupun di bumi; Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan dan mengetahui (pula) apa yang kamu usahakan. Dan tidak ada suatu ayatpun dari ayat-ayat Tuhan sampaiRead More →