Oleh: H. basri a. bakar “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, danmencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dankebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (QS. AliRead More →

Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA, Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman Dan Dialah Allah (yang disembah), baik di langit maupun di bumi; Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan dan mengetahui (pula) apa yang kamu usahakan. Dan tidak ada suatu ayatpun dari ayat-ayat Tuhan sampaiRead More →

Oleh: H. basri a. bakar “Tolong-menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan jangan sekali-kali kamu memberi pertolongan dialam hal kejahatan dan dosa yang membawa kepada perseteruan, dan hendaklah takut olehmu akan Allah. Sesungguhnya Allah akan memberi siksaan yang amat dahsyat”. (QS. Al-Maidah: 2) ibnu kaTSir dalam tafsirnya menjelaskan bahwaRead More →

Oleh : H. Basri A. Bakar “Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu kitab (Al-Qur’an) dengan membawa kebenaran. Maka beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya.” (QS. Az-Zumar: 2) SaLaH seorang tabi’in yang bernama Al-Junaid mendefinisikan Ikhlas sebagai “Rahasia antara Allah dan hamba-Nya, tidak diketahui malaikat sehingga menulisnya, atau setan sehingga merusaknya, danRead More →

oleh: H. Basri a. Bakar “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.” (QS. an-Nisa’ : 9) aKHiR-aKHiR ini  kita  dihebohkan  dengan  beberapa kasus  pembunuhan  keji,  bahkan  tiga  hari  lalu Read More →

Oleh : H. Basri A. Bakar “Tempat yang paling dicintai Allah ialah masjid, dan tempat yang paling dimurkai Allah ialah pasar.”(HR. uslim) MASJiD sebagai tempat ibadah ummat Islam, jumlahnya meningkat setiap tahun. Khusus di Aceh, saat ini jumlah tempat ibadah hampir mencapai 4000 masjid, belum termasuk meunasah, mushalla dan surau.Read More →

“Dan demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya, tidaklah seseorang beriman hingga ia mencintai untuk tetangganya, atau beliau berkata, untuk sudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri.” (HR. Muslim). Tetangga merupakan sosok yang paling dekat dalam kehidupan kita seseorang. Seringkali tetangga duluan lebih tahu daripada kerabat atau keluarganya yangRead More →

Oleh: H. Basri A. Bakar “Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya selawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman berselawatlah kamu kepadanya dan ucaplah salam penghormatan kepadanya(2).” (QS. Al-Ahzab: 56). Selawat adalah jamak dari kalimat shalat yang berarti doa atau seruan kepada Allah SWT. Dalam konteks bahasa, selawat bermaksud mendoakan atau memohonRead More →

oleh: H. Basri A. Bakar “Sesungguhnya hal tersebut tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti dengan kawan-kawannya,karena itu janganlah kamu takut kepada mereka tetap takulah kepada-KU, jika kamu benarbenar orang-orang beriman.”(QS. Ali Imran: 175). MENuRuTsebagian ulama, syaitan berasal dari kata syathana; maknanya adalah ba’uda, yakni jauh. maksudnya, syaitan adalah sosok yangRead More →