Oleh: H. Basri A. Bakar “Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya selawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman berselawatlah kamu kepadanya dan ucaplah salam penghormatan kepadanya(2).” (QS. Al-Ahzab: 56). Selawat adalah jamak dari kalimat shalat yang berarti doa atau seruan kepada Allah SWT. Dalam konteks bahasa, selawat bermaksud mendoakan atau memohonRead More →

oleh: H. Basri A. Bakar “Sesungguhnya hal tersebut tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti dengan kawan-kawannya,karena itu janganlah kamu takut kepada mereka tetap takulah kepada-KU, jika kamu benarbenar orang-orang beriman.”(QS. Ali Imran: 175). MENuRuTsebagian ulama, syaitan berasal dari kata syathana; maknanya adalah ba’uda, yakni jauh. maksudnya, syaitan adalah sosok yangRead More →

Oleh: H. Basri A. Bakar Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yag baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kebahagiaan) pada hari akhir serta banyak mengingat Allah”. (QS.Al-Ahzab : 21) NABIMuhammad SAW adalah seorang sosok pilihan yang patut dicontoh dan ditauladani dalam setiap kehidupan.Read More →

Gema, edisi Jumat 13 Februari 2015 “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan (kesalahan) orang…” (QS. AliRead More →

Gema, edisi 6 Februari 2015 “Maukah kalian aku beritahukan dosa yang paling besar?. Para sahabat menjawab: Tentu ya Rasululllah. Nabipun menjawab: (Yaitu) berbuat syirik dan durhaka kepada kedua orang tua.” (HR. Al Bukhari). Berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amal shalih yang mulia bahkan disebutkan berkali-kali dalam AlRead More →

Gema, edisi, Jumat 30 Januari 2015 “Maka celakalah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya’, dan enggan (menolong dengan) barang berguna”. (QS. Al Maa’un : 4 – 7) Secara bahasa, riya’ adalah memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada orang lain. Adapun secara istilah yaitu melakukan ibadahRead More →

“Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya selawat kepada Nabi(1). Wahai orang-orang yang beriman berselawatlah kamu kepadanya dan ucaplah salam penghormatan kepadanya.”  (QS. Al-Ahzab: 56). Selawat adalah jamak dari kalimat shalat yang berarti doa atau seruan kepada Allah SWT.  Dari segi bahasa, selawat bermaksud mendoakan atau memohon berkah kepada Allah SWT dan melimpahkan Rahmat-Nya untuk Nabi dengan ucapan,Read More →