Jodoh

GEMA JUMAT, 17 JANUARI 2020 Oleh : Nurjannah Usman Pagi hari yang cerah Matahari menyinari bumi Cahaya benderang Pagi itu bersejarah Pagi itu menaruh sejuta harapan Pagi itu dua insan ingin hidup bersama Selamanya Dalam ikatan yang sah Membina hubungan…

Penguasa Subuh

GEMA JUMAT, 17 JANUARI 2020 Oleh Suhaimi M.Dau Berlindunglah kepadapenguasa alam Dari makhluk jahat digelapnya malam Manusia lemah dialam raya dunia Gangguanalamhalusdanalamnyata Dzalimdengkidatangdariluardiri ApalagiyangadadaridalamdiriMalamyangpenuhdengankegelapan Yangmendatangkankejahatan Makhlukjahatlalumenjadiraja Digelapmalambertebarnya… Dendamdengkisetiapinsani Ditambahdengannafsudiri Bahayalainpundatanglagi Darisiperempuansihir Nafasdihembusludahdisembur Datangnyadarimakhlukjahat Mengirimkanyangjeleklagijahat Agartersakitiorangyangdihasadi Racunularsetarahasaddandengki Hasadnyaselalumembakardihati Membencirahmatyangdidapati Supayadidengkitakbisamenikmati Buatapahasaddandengkiadadihati…