GEMA JUMAT, 13 APRIL2018 Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA (Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman) Artinya: “….Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur….” (QS. al-Baqarah  185). Ayat ini adalah po tongan akhir dari ayat 185 dalam surat al-Baqarah. Pada penggalan awal ayat iniRead More →

GEMA JUMAT, 6 APRIL2018 Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA (Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman)   Iblis menjawab: “Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dariRead More →

GEMA JUMAT, 9 MARET 2018 Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA (Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman) Surat al-Anam ayat 74 “Dan (ingatlah) di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya, Aazar, “Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata”.” Ayat ini menceritakan tentangRead More →

GEMA JUMAT, 02 MARET 2018 Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA (Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman) Surat al-Anam ayat 70 Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah (mereka) dengan al-Qur’an itu agar masing-masing diri dijerumuskan keRead More →

  GEMA JUMAT, 23 FEBRUARI 2018 Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA (Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman) Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orangorang yang beriman ialah orang-orangRead More →

  GEMA JUMAT, 16 FEBRUARI 2018 Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA (Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman) Maka tidak adalah keluhan mereka di waktu datang kepada mereka siksaan Kami, kecuali mengatakan: “Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lalim”. Maka sesungguhnya Kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada merekaRead More →

GEMA JUMAT, 09 FEBRUARI 2018 Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA (Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman) Katakanlah (Muhammad) “Tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu maka bertaqwalah kepada Allah wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. (Q.S) Al-Maidah ayat 100) Ayat ini berkenaan denganRead More →

  GEMA JUMAT, 02 FEBRUARI 2018 Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA (Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman) Dan tidaklah ada terhadap orang-orang yang bertaqwa) kepada Allah (pertanggungjawaban terhadap dosa mereka) orang-orang yang mengolokolokkan ayat-ayat Allah), tetapi (kewajiban mereka) adalah mengingatkan aga  mereka bertaqwa (Surat al-Anam ayat 69). Ayat iniRead More →

GEMA JUMAT, 26 JANUARI 2018 Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA (Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman) Surat al-An’am ayat 9-10 Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalimRead More →

GEMA JUMAT, 19 JANUARI 2018 Surat al-Maidah ayat 100 Katakanlah (Muhammad) “Tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu maka bertaqwalah kepada Allah wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ayat ini berkenaan dengan bagaimana seharusnya seseorang bersikap antara kebenaran dan keburukan. Allah menyatakan dengan tegas,Read More →