GEMA JUMAT, 10 NOVEMBER 2017 Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA (Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman) Surat al-Maidah ayat 70: Sesungguhnya Kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israil, dan telah Kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang yang tidak diinginiRead More →

GEMA JUMAT, 20 OKTOBER 2017 Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA (Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman) Surat al-An’am ayat 36 “Hanya mereka yang mendengar sajalah yang mematuhi (seruan Allah), dan orang-orang yang mati (hatinya) akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepada-Nyalah mereka dikembalikan” Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orangRead More →

GEMA JUMAT, 13 OKTOBER 2017 Prof.Dr.Tgk.H.Azman Ismail, MA (Imam Masjid Raya Baiturrahman) Surat al-Maidah ayat 87 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”   DALAM ayat di atasRead More →

GEMA JUMAT, 6 OKTOBER 2017 Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA (Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman) Surat al-Maidah ayat 54 Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya. Yang bersikap lemahRead More →

GEMA JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017 Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA (Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman) Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata: “Kami takut akan mendapat bencana”. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atauRead More →

GEMA JUMAT, 22 SEPTEMBER 2017 Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA (Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman) Sesungguhnya orangorang mukmin, orangorang Yahudi, Shabiin dan orang-orang Nasrani, siapa saja (diantara mereka) yang benar-benar saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. Al-Maidah 69) . Sebelumnya,Read More →

GEMA JUMAT, 15 SEPTEMBER 2017 Surat al-Maidah ayat 93: Artinya: “Dan ta’atlah kamu kepada Allah dan ta’atlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.(QS. al-Maidah ayat 93) Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang apa yang seharusnyaRead More →

GEMA JUMAT, 8 SEPTEMBER 2017 Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA (Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman) Surat al-Maidah ayat 48 Dan Kami telah menurunkan kitab (Al-Quran) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah danRead More →

GEMA JUMAT, 25 AGUSTUS 2017 Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA (Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman) Dan sesungguhnya kamu datang kepada Kami sendiri-sendiri sebagaimana kamu Kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu (di dunia) apa yang telah Kami kurniakan kepadamu; dan Kami tiada melihat besertamu pemberi syafaatRead More →

GEMA JUMAT, 18 AGUSTUS 2017 Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA (Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman) “Jika Engkau menyiksa mereka maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambaEngkau, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau mahaperkasa lagi maha bijaksana. Allah berfi rman ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yangRead More →