Nuzul Al Quran

GEMA JUMAT, 09 JUNI 2017

“Tidaklah orang-orang kafi r itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik.” (QS. Al Furqan: 33)

Tak terasa kita sudah hampir separuh bulan kita menjalankan puasa di bulan Ramadhan tahun
ini, dan sudah dekat dengan malam yang disebut dengan Nuzul Al Quran. Secara Harfi yah
atau secara bahasa , Nuzulul Qur’an berasal dari kata Nuzul yang berarti turun dan Qur’an artinya kitab suci Al- Qur’an ( bacaan ) . Jadi secara bahasa Nuzul Al Qu’an berarti turunnya Al-Qur’an (bacaan).

Nuzul Al Quran (Turunnya Al Quran) merupakan sebuah mukjizat Rasulullah dan kisah nyata
sebagai awal Al Quran dirurunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad melalui Jibril a.s
sehingga selaku umat Islam harus bisa meneladani apa yang terkandung di dalam Al-Quran, dengan cara mempelajari, membaca, mengamalkan, sampai mentadaburkan Al Quran. Saat ini ummat Islam selalu mengenang dan memperingati Nuzulul Quran pada malam 17 Ramadhan tiap tahun dengan agenda ceramah agama oleh seorang da’i kondang.

Pengertian Nuzul Al Quran jika dilihat secara harfi ah, artinya turunnya Al Quran sebagai istilah
yang merujuk terhadap betapa pentingnya peristiwa terkait turunnya wahyu Allah SWT pertama kepada nabi dan rasul paling akhir, Muhammad SAW.

Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surah al ‘Alaq ayat 1-5.
Tidak ada malam yang sangat istimewa dalam Islam kecuali malam Nuzul Al Quran. Di malam
berlaku kejadian-kejadian istimewa termasuk bersamaan dengan Lailatul Qadar (malam kemuliaan), malam yang lebih baik dari seribu bulan atau lebih dari 83 tahun.

Memperingati Nuzul Al Quran berarti kita siap menghidupkan kembali Al Quran dan sunah
Nabi. Ummat Islam seyogiyanya menjadikan hari-hari di bulan Ramadhan dan selepas Ramadhan bersama Al Quran dan sunah Nabi. Generasi muda harus dibekali dengan nilai-nilai Al Quran sehingga mereka menjadi generasi unggul dan berakhlak. Namun sangat disayangkan, saat ini Al Quran mulai ditinggalkan oleh ummat Islam sendiri, bahkan banyak anak-anak muslim yang tidak mampu membaca Al Quran dengan baik dan benar.

comments
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!