Tipu Daya Syaitan

GEMA JUMAT, 13 APRIL 2018

Oleh H. Basri A. Bakar

“Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh(mu), karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni nerakayang menyala-nyala.” (QS. Fathir: 6)

Dalam Al Quran banyak sekali ayat yang mengingatkan kita agar tidak mudah terpedaya tipu daya dan bujuk rayu syaitan. Syaitan itu memberikan janji-janji kepada manusia dan membangkitkan angan-angan kosong pada, padahal syaitan itu tidak menjanjikan apa-apa kecuali tipuan belaka.

Menurut Imam Al Ghazali, tipu daya syaitan itu bertujuan agar manusia meninggalkan ibadat kepada Allah SWT. Itulah sebabnya kita perlu memahami apa saja langkah-langkah syaitan dalam menjerumuskan umat manusia dalam kesesatan tanpa kita sadari.

Syaitan melarang manusia taat kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang dipelihara Allah akan menolak ajakannya dan mengatakan: Aku mengharapkan pahala dari Allah. Untuk itu, aku harus mempunyai bekalan di dunia ini demi akhirat yang kekal. Selain itu syaitan selalu membujuk manusia agar membangkang dan tidak mentaati Allah. Memang syaitan tidak pernah menarik tangan manusia untuk tidak berbuat baik atau menahan kaki seseorang agar tidak ke masiid, tetapi ia selalu membisik ke hati manusia agar selalu was-was dan berat untuk berbuat baik.

Salah satu usaha supaya kita selamat dari tipu daya setan yang terkutuk adalah melaksanakan ibadah dengan menanam sikap ikhlas dalam menghamba diri kepada Sang Khaliq (QS al-Hijr: 40). Karena, jerat syaitan untuk manusia yang taat kepada Allah yaitu membisikan dan berupaya agar manusia menjadi ria, suka dipuji dan disanjung. Padahal ibadah apapun yang dilakukan tidak dengan ikhlas, akan ditolak oleh Allah. Semoga kita menjadi hambaNya yang tidak mudah tergoda oleh bujuk rayu syaitan laknatillah.

 

comments
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!