Politik Perlak dan Pase

GEMA JUMAT, 23 FEBRUARI 2018

Kerajaan Islam Peureulak sebagai kerajaan Islam tertua di Nusantara, juga memiliki politik t3ersendiri. Misalnya Pereulak juga mengfungsikan dirinya sebagai Kerajaan yang berwibawa, membawa misi dakwah, mengajak orang-orang animisme, hindu dan Budha supaya masuk islam. Untuk memperkuat pertahanan Pereuelak juga sudah memilki angkatan laut dan darat yang kuat. Kerajaan Peruelak juga melindungi kapal-kapal dagang asing yang berlabuh di pelabuhan Peureulak.

Kerajaan Islam Peruelak yang beribukotakan bandar Khalifah tersebut, juga telah ramai dikunjungi orang asing terutama dari Arab, Persia, India dan Cina. Orang-orang Eropa juga singgah di Kerajaan Pereuelak. Seorang pelancong asing yang paling terkenal adalah Marcopolo. Ia sangat berkesan ketika berada di Peureulak. Ia menulis dalam bukunya “Rihlah Ilal Peurlac” terjemahan Arab: Bahwa bandar Peureulak adalah besar dan ramai. Semua bangsa singgah di situ. Adfa orang Arab, India dan Cina. Pelabuhan mereka maju.

Kerajaan pase merupakan Kerajaan Kedua yang lebiyh hebat dari Pereulak. Pase telah menjalin hubungan dengan negeri asing. Seperti Turki, Kedah, Siam,. Arab, Persia dan India. Politik Pase luar biasa,ia  Raja Pase, nikah dengan putri Peureulak. Kemudian menggabungkan kerajaanPeruelak dengan Pasee. Pengembara asing yang datang k Pasee adalah Ibnu Batutah. Dalam kitabnya “Rihlah Ibnu Batutah” ia gambarkan pase sebagai kerajaan islam besar dan maju. Ulama dari Arab yaman, Persia  berada di pasee.  Kerajaan Malaka mengakui Pasee sebagai guru mereka.

Di segi politik, Pase memagang penaan penting sebagai pusat dakwah Islam di Asia tenggara. PaseeMengirim dai-dai ke seluruh nusantara, termasuk kamboja, Philipina, dan Thailand. (Ameer)

comments
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!