GEMA JUMAT, 15 SEPTEMBER 2017 Surat al-Maidah ayat 93: Artinya: “Dan ta’atlah kamu kepada Allah dan ta’atlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.(QS. al-Maidah ayat 93) Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang apa yang seharusnyaRead More →

GEMA JUMAT, 25 AGUSTUS 2017 Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA (Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman) Dan sesungguhnya kamu datang kepada Kami sendiri-sendiri sebagaimana kamu Kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu (di dunia) apa yang telah Kami kurniakan kepadamu; dan Kami tiada melihat besertamu pemberi syafaatRead More →

GEMA JUMAT, 18 AGUSTUS 2017 Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA (Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman) “Jika Engkau menyiksa mereka maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambaEngkau, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau mahaperkasa lagi maha bijaksana. Allah berfi rman ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yangRead More →

Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA (Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman) GEMA JUMAT, 14 JULI 2017 Surat al-Maidah ayat 93 Dan ta’atlah kamu kepada Allah dan ta’atlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang. AyatRead More →

  Surat al-An’am ayat 39 Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah pekak, bisu dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa yang dikehendaki allah (kesesatannya) niscaya disesatkan-nya) dan barang siapa yang dikehendaki allah (untuk diberikan-nya petunjuk), niscaya dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Ayat di atas menerangkan kondisiRead More →

GEMA JUMAT, 14 APRIL 2017 Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA (Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman) Dan ta’atlah kamu kepada Allah dan ta’atlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang. (QS. Al-Maid- ah ayat 93)Read More →

Gema JUMAT, 25 NOVEMBER 2016 Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA (Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman) “Maka sesungguhnya akan Kami kabarkan kepada mereka (apa-apa yang telah mereka perbuat), sedang (Kami) mengetahui (keadaan mereka), dan Kami sekali-kali tidak jauh (dari mereka). Timbangan pada hari itu ialah kebenaran (keadilan), maka barangRead More →

Gema JUMAT, 18 NOVEMBER 2016 Drs. Tgk. Samsul Bahri, M.Ag Syukur alhamdulillah atas hidayah dan ‘inayah Allah kita masih mampu dan akan terus berusaha untuk memfungsikan diri sebagai hamba sejati-Nya yang diciptakan memang untuk menjadi penghamba-Nya. Shalawat dan salam kita doakan dan dambakan semoga disampaikan kepada baginda Rasulillah, berikut paraRead More →

Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA (Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman) Dan apabila kamu melihat orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggallah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini) maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zhalim itu sesudah teringatRead More →

Gema JUMAT, 29 Januari 2016 Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA (Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman) Dan demikianlah telah Kami uji sebahagian mereka (orang-orang kaya) dengan sebahagian mereka (orang-orang miskin), supaya (orang-orang yang kaya itu) berkata: “Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah Allah kepada mereka?” (AllahRead More →