Gema JUMAT, 4 September 2015 Oleh : Murizal Hamzah Ini bukan sekedar rutinitas tahunan. Ini adalah tradisi yang bermakna. Dipersiapkan belasan tahun hingga puluhan tahun. Penantian panjang yang disikapi dengan segenap lahir batin. Mereka yang berpergian adalah yang telah memenuhi persyaratan memiliki kemampuan uang dan niat. Tidak cukup bermodal hartaRead More →

Gema, Edisi JUMAT, 24 Juli 2015 Tafsir : Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA (Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman) “….Hanyalah yang memakmurkan masjid –masjid Allah ialah ornag-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan (tidak takut kepada siapapun) selain kepada Allah, makaRead More →

Oleh : Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA (Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman) Dan Dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hambaNya. Dan Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Anam ayat 18). Ayat ini menerangkan bahwa Allah menyatakan diri-Nyalah yang menyerahkan semua bentuk kehidupan di dunia, alam ghaib danRead More →

Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA (Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman) “Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.”( Q.S al-Anam ayat 17). AyAt ini menerangkan tentang perkara yang berkaitanRead More →

Oleh : Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA (Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman) Dan kepunyaan Allah-lah segala yang ada pada malam dan siang. Dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Katakanlah “Apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, pada hal Dia memberiRead More →

Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA Imam besar Masjid Raya baiturrahman Dan ta’atlah kamu kepada Allah dan ta’atlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.(QS. al-Maidah 93) Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang apa yangRead More →

Oleh : Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman Dan kalau Kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang kafir itu berkata: “Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata”. Dan mereka berkata: “Mengapa tidak diturunkan kepadanyaRead More →

Oleh: H. basri a. bakar “Tolong-menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan jangan sekali-kali kamu memberi pertolongan dialam hal kejahatan dan dosa yang membawa kepada perseteruan, dan hendaklah takut olehmu akan Allah. Sesungguhnya Allah akan memberi siksaan yang amat dahsyat”. (QS. Al-Maidah: 2) ibnu kaTSir dalam tafsirnya menjelaskan bahwaRead More →

Oleh : H. Basri A. Bakar “Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu kitab (Al-Qur’an) dengan membawa kebenaran. Maka beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya.” (QS. Az-Zumar: 2) SaLaH seorang tabi’in yang bernama Al-Junaid mendefinisikan Ikhlas sebagai “Rahasia antara Allah dan hamba-Nya, tidak diketahui malaikat sehingga menulisnya, atau setan sehingga merusaknya, danRead More →

Oleh : Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman Jika Engkau menyiksa mereka maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah berfirman ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaranRead More →