GEMA JUMAT, 9 MARET 2018 oleh: Prof. Dr Syamsul Rijal, M.Ag, Guru Besar Ilmu Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Allah swt berfirman: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (QS. Al-Anfal: 27) ManusiaRead More →

GEMA JUMAT, 12 JANUARI 2018  Dr. Tgk. H.Agustin Hanafi, MA Diantara keunggulan manusia terhadap makhluk lainnya karena manusia dikarunia oleh Allah akal fikiran. akal yang sehat dan jiwa raga yang sehat Insyallah mampu mengendalikan hawa nafsu agar tidak terjerumus kepada keserakahan, ketamakan, dan lain sebagainya. setiap manusia juga diciptakan untukRead More →

GEMA JUMAT, 6 OKTOBER 2017 Oleh H. Basri A. Bakar “Bila amanah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya. Sahabat bertanya: Bagaimana bentuk penyia-nyiaan amanah itu? Rasul menjawab: Bila persoalan diserahkan kepada orang yang tidak berkompeten, maka tunggulah saat kehancurannya.” (HR. Bukhari). Tanggal 15 Februari 2017, rakyat Aceh akan memilih calon peminpinRead More →

Gema JUmaT, 7 JULI 2017   Amanah tak akan pernah lepas dalam kehidupan sehari-hari manusia. Mulai dari yang terkecil seperti perintah mengambil suatu barang sampai kepada hal besar seperti amanah mengemban sebuah jabatan. Amanah juga menjadi tugas yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai hambaNya. Dalam pengertian yang luas amanahRead More →

Gema JUMAT, 15 JULI 2016 Khatib. Dr. Ir. Husni, M.Agric.Sc Kepemimpinan adalah sebuah amanah yang harus dipertanggung jawabkan di hadapan Allah Swt.  Makin besar jabatan seseorang, maka makin besar pula amanah yang dibebankan kepadanya, sehingga semakin besar pula pertanggung jawabanya di hadapan Allah Swt. Rasulullah Saw bersabda: “Setiap kamu adalahRead More →

Gema JUMAT, 22 April 2016 Khutbah Jum’at, Tgk. H. Samsul Bahri MAg, Dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Belakangan ini kita sering dilibatkan atau melibatkan diri dalam soal pemilihan pemimpin di berbagai level kekuasaan. Mulai dari memilih wakil rakyat, kepala negara hingga kepala daerah. Satu pemilihan selesai, bersambung denganRead More →

Oleh : Dr. Fauzi Saleh, Dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh Manusia dalam menjalankan amanah ini terbagi dua golongan: pertama, mereka yang diazab oleh Allah swt karena mengkhianati amanah yang dititipkan kepadanya. Kedua, mereka yang bertaubat kepadaNya atas kekeliuruan dan kekhilafan dalam menjalankan-Nya. Tidak ada beban yangRead More →