GEMA JUMAT, 3 AGUSTUS 2018 Oleh: Sayed Muhammad Husen Bukan hal baru kalau hampir semua pihak mengklaim bahwa dirinya berada pada sisi kebenaran. Dari itu bukan mustahil pula akan lahirnya potensi konflik ketika satu sama lain mengklaim kebenaran miliknya dengan cara menyalahkan pihak lain. Karena umumnya persoalan itu sehingga adaRead More →

GEMA JUMAT, 12 JANUARI 2018 Oleh H. Basri A. Bakar “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran: 104) Salah satu sifat Rasulullah yang wajib kita percaya dan ketahui adalahRead More →

GEMA JUMAT, 8 SEPTEMBER 2017 Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA (Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman) Surat al-Maidah ayat 48 Dan Kami telah menurunkan kitab (Al-Quran) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah danRead More →

Gema JUMAT, 27 November 2015 Oleh: Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA,  Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman Sesungguhnya mereka Telah mendustakan yang Haq (Al- Quran) tatkala sampai kepada mereka, Maka kelak akan sampai kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan.  Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasiRead More →

Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA, Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman Sesungguhnya mereka Telah mendustakan yang Haq (Al-Quran) tatkala sampai kepada mereka, Maka kelak akan sampai kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang Telah kami binasakan sebelum mereka, padahalRead More →