GEMA JUMAT, 29 JUNI 2018 Oleh : Prof.Dr.H.Syahrizal Abbas. MA (Khatib Guru besar Hukum Islam UIN Ar Raniry Banda Aceh) Allah SWT menegaskan salam surah al-Baqarah ayat 208 yang artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara menyeluruh, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan ituRead More →