Drs H. Zulkifli Hasan, MM apai lebih dari 1.000 orang, namun jangan mengira di awal-awalnya seramai sekarang. Menurut salah seorang penggagasnya Drs H. Zulkifli Hasan, MM (61),  Safari Subuh Brotherhood Badminton Club (BBC) pertama kali dideklarasikan pada pertengahan Juni 2011,  di Masjid  Al Mukarramah Gp. Mulia, dengan jumlah jamaah hanyaRead More →

Oleh : H. Basri A. Bakar “Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orangorang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. At-Taubah:18). AYAT di atasRead More →