Gema, 02 Februari 2018 Jakarta (Gema) – Sejak dahulu hubungan Indonesia-Malaysia sangat kuat. Selain karena masih satu rumpun Melayu, masyarakat Indonesia dengan Malaysia diikat dengan Islam yang dipeluk oleh mayoritas warga kedua negara. Tidak hanya itu, hubungan Islam Indonesia dengan Malaysia sudah lama terjalin dengan banyaknya ulama kedua negara salingRead More →

Gema JUMAT, 2 Oktober 2015 Banda Aceh (gema) – Sebanyak 13 imam dari berbagai masjid di Aceh mengikuti Pelatihan Profesionalisme Imam di Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM), 1-13 Oktober 2015. Pelatihan tersebut terselenggara berkat kerjasama antara Dewan Kemakmuran Masjid Aceh (DKMA)/ FORSIMAS dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), yang dirintisRead More →