Gema JUMAT, 15 JULI 2016 Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA(Tafsir Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman) “….Hanyalah yang memakmurkan masjid –masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan (tidak takut kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yangRead More →

Gema JUMAT, 17 JUNI 2016 Oleh : Murizal Hamzah ORANG tua pernah menjadi anak-anak. Namun belum semua anak-anak bisa menjadi orang tua atau lanjut usia. Jika hal ini disadari, maka kita memiliki empati atau merasakan apa yang dilakukan oleh anak-anak di masjid. Sudah sering kita dengar, selama Ramadhan anak-anak yangRead More →

Gema JUMAT, 13 Mei 2016 Oleh: Murizal Hamzah Hari ini, umat Islam memperingati Isra’ Mi’raj yang identik dengan pelaksanaan shalat. Kita lazim mendengar, shalat menjadi salah satu yang membedakan umat Islam dengan yang non Islam. shalat adalah jembatan ke surga. Karena itu, sejak kecil, anak-anak diajar dan dilatih bershalat. BagaimanaRead More →

Oleh : Sayed Muhammad Husen Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPD BKPRMI) Kota Banda Aceh menginisiasi perhelatan besar bertitel Pekan Pemuda Remaja Cinta Masjid (Pertama). Ini pertama dilaksanakan tingkat nasional, 27 April hingga 1 Mei 2016, dipusatkan di gampong-gampong dalam Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh. “Pertama” yangRead More →

Gema JUMAT, 22 April 2016 Oleh : Murizal Hamzah Suatu ketika Presiden Korea Selatan Park Chung Hee bertemu Wakil Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak di Kuala Lumpur pada tanggal 17 Desember 1963. Ketika itu, ekonomi Malaysia lebih maju daripada Korea Selatan. Di kamar Abdul Razak terpampang kaligrafi AlQuran: ‘InnallahaRead More →

Gema JUMAT, 22 April 2016 Oleh: H. Ameer Hamzah Seorang Badui (Arab Dusun) datang ke Masjid Nabawi. Tiba-tiba ia kencing dalam masjid. Para sahabat ingin mengusirnya, tetapi Rasulullah SAW. membiarkan ia melepaskan hajatnya. Setelah selesai, Rasulullah memanggilnya dan mengajarkan tentang fungsi masjid Si Badui minta maaf, dan selanjutnya ia menjadiRead More →

Gema JUMAT, 15 April 2016 Tgk. H. Adnan Ali, SPdI, Sekretaris Umum Dewan Kemakmuran Masjid Aceh (DKMA) Banda Aceh Keberadaan masjid dalam kawasan Kota Banda Aceh dan Aceh Besar yang menerima kehadiran jamaah anak masih sulit dikenali. Kalaupun suatu masjid dengan ramah membuka diri akan keberadaan jamaah cilik pada pelaksanaanRead More →

Gema JUMAT, 15 April 2016 Oleh : Sayed Muhammad Husen Masjid, selain pusat peribadatan kepada Allah Swt juga berfungsi sebagai pemersatu jamaah atau ummat Islam. Persatuan ummat dapat dilakukan dengan meningkatkan sikap toleran, saling peduli dan advokasi terhadap masalah dan kepentingan sosial politik jamaah masjid/ kaum muslimin. Peran ini dilakukanRead More →

Gema JUMAT, 15 April 2016 Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi peradaban, sebagai sebuah din menganjurkan adanya sebuah ikatan, yang dikenal sebagai ukhuwah Islamiah. Dalam wawasan Alqur’an, Dr Quraish Shihab menyebutkan bahwa ukhuwwah yang biasa diartikan sebagai “persaudaraan”, berarti “memperhatikan”. Makna ini memberi kesan bahwa persaudaraan mengharuskan adanya perhatian semuaRead More →

Gema JUMAT, 29 Januari 2016 Oleh : Sayed Muhammad Husen PENGURUS masjid di Aceh menjalankan fungsi tambahan sebagai nadzir waqaf. Kita katakan fungsi tambahan, sebab fungsi utama pengurus masjid adalah melayani jamaah, sehingga dapat menjalankan ibadah secara khusyu’. Dalam pandangan keacehan, masjid lebih dominan sebagai tempat beribadah, sementara fungsi sosialRead More →