GEMA JUMAT, 8 JUNI 2018 Maksud dari kata mengakali lebih kepada upaya manusia untuk mencari sebab-sebab sesuatu sesuai dengan kemampuan pengetahuan yang mungkin dijangkaunya. Dikarenakan manusia adalah makhluk ingin tahu terhadap segala sesuatu, maka tentu saja ia ingin mengetahui hakikat serta sebab segala sesuatu, termasuk masalah ibadah syariat seperti puasaRead More →