Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA, Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman

IMAN YANG RAPUH

GEMA JUMAT, 07 APRIL 2017 Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA (Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman) Surat al-Maidah ayat 52-53 Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata: “Kami takut akan mendapat bencana”. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau sesuatu […]

Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA, Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman

Logika Dan Konsekuensi Iman

Gema JUMAT, 14 Oktober 2016 Prof.Dr.Tgk.H.Azman Ismail, MA (Imam Masjid Raya Baiturrahman) Surat al-An’am ayat 81-82 “Bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan yang kamu persekutukan (dengan Allah), padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujah kepadamu untuk mempersekutukan-Nya. Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan […]

Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA, Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman

MUHAMMAD SANG PENYAMPAI WAHYU

Gema JUMAT, 07 OKTOBER 2016 Prof.Dr.Tgk.H.Azman Ismail, MA (Imam Masjid Raya Baiturrahman) Wahai Rasul! Sampaikanlah (semua) apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak kamu lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Katakanlah, “Wahai Ahli Kitab! Kamu tidak […]

Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA, Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman

KEIMANAN YANG RAPUH

Gema JUMAT, 23 SEPTEMBER 2016 Surat al-Maidah ayat 52-53 Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata: “Kami takut akan mendapat bencana”. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang […]

Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA, Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman

SYUKUR DAN KEMBALI KE FITRAH

Jum’at, 01 Juli 2016 Surat al-Baqarah ayat 185 “….Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur….” Ayat ini adalah potongan akhir dari ayat 185 dalam surat al-Baqarah. Pada penggalan awal ayat ini disebutkan tentang bulan Ramadhan yang telah dijelaskan pada edisi sebelumnya, demikian juga tentang penetapan puasa, orang-orang yang boleh […]

Menelusuri Jejak Ahli Tafsir Al-Quran

Perkembangan ilmu tafsir Al-Quran sangatlah dinamis. Pada masa kodifikasi ilmu tafsir, yang dimulai pada masa Bani Umayyah dan permulaan Dinasti Abbasiyah, pembahasan tafsir Al-Quran sudah mulai dipisah dari disiplin hadits dan dibukukan secara terpisah menjadi satu buku tersendiri. Muncullah beragam metode penafsiran AlQuran dengan ragam madrasahnya, diantaranya metode tafsir Al-Quran bi al-ma’tsur. Metode ini fokus […]

Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA, Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman

MENYAMPAIKAN WASIAT (2)

Surat al-Maidah ayat 107 Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) membuat dosa, maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah: “Sesungguhnya persaksian kami labih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar […]

Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA, Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman

MENYAMPAIKAN WASIAT

Tabloid Gema Baiturrahman, Edisi Jum’at 20 Februari 2015. Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu […]

Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA, Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman

MENJAGA DIRI

Wahai orang-orang yang beriman! Jagalah dirimu; (karena) orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali, kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. al-Maidah 105) Ayat ini menerangkan tentang keharusan bahwa orang yang beriman harus teguh, kukuh dan tetap pada keimanannya. […]

Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA, Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman

Memurnikan Tauhid

Gema, edisi 6 Februari 2015 Allah sekali-kali tidak pernah mensyari’atkan adanya Bahiirah, Saaibah, Washiilah dan Haam. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Apabila dikatakan kepada mereka, “Marilah (mengikuti) apa yang diturunkan Allah dan (mengikuti) Rasul.” Mereka menjawab, “Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya”. Apakah mereka […]

Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA, Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman

Kekafiran Karena Terlalu Banyak Bertanya

Gema, edisi, Jumat 30 Januari 2015 Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu (kepada nabi mereka), kemudian mereka menjadi kafir (QS. Al-Maidah 102) Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa Allah memberi batasan pertanyaan kepada Rasulullah terhadap perkara-perkara yang apabila disebutkan jawabannya akan membuat mereka lebih terbeban dan merasa sedih, karena berkaitan dengan […]