GEMA JUMAT, 09 FEBRUARI 2018 Oleh: Dr. Munawar  A. Djalil, MA (Khatib Kepala Dinas Syariat Islam Aceh) Kita awali tausiah dengan sebuah pepatah: “Di dalam kehati-hatian ada keselamatan di dalam ketergesa-gesaan ada penyesalan”.   Tergesa-gesa itu mendorong seseorang untuk bersikap tidak bijaksana. Orang yang terburu buru memperlihatkan kecintaan dan kebenciannyaRead More →

Gema, 03 Februari 2018 Oleh Dr. Sri Suyanta (Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry) Ensiklopedia kehidupan orang-orang mukmin terutama bersyukur dan sabar tentu selalu tertambat di hati dan terimplementasi dalam hari-hari kehidupannya. Meskipun ada dinamika dan pasang surutnya, juga tersedia ilham keburukan namun tetap berusaha menenangkan ilhamRead More →

Gema JUMAT, 04 NOVEMBER 2016   Oleh: Tgk. H. Syukri M. Daud Pango (Pimpinan Dayah Raudhatul Hikmah Al-Waliyyah) Taubat adalah kembali dari segala sesuatu yang tercela dalam pandangan syariat kepada segala sesuatu yang terpuji dalam pandangannya. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan taubat dan menjadikannya sebagai sebab untuk memperoleh keuntungan duniaRead More →

Oleh: H.Basri A. Bakar Gema JUMAT, 14 Oktober 2016 Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebihbaik bagi mereka, danjika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di muka bumi. (QS. At TaubahRead More →