GEMA JUMAT, 5 OKTOBER 2018 Tafsir: Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA (Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman) “Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada rabb yang m e n c i p t a k a n langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasukRead More →

GEMA JUMAT, 5 OKTOBER 2018 Oleh. Abiya Muhammad Hatta, Lc, M.Ed (Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdhatul Ulama (STISNU) Aceh dan Pimpinan Dayah Madinatul Aziziyah Lampeuneurut Aceh Besar) Islam adalah merupakan agama Rahmatan Lil Alamiin, dimana segala keperluan ummatnya diatur dalam Islam.  Sehingga semua persoalan, baik Hablum Minan Naas maupunRead More →

GEMA JUMAT, 27 JULI 2018 Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA (Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman) Surat al-Anam ayat 79 “Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada rabb yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.(Allah)”. Ayat ini dikenal sebagaiRead More →