14

Hadir Untuk Pemersatu Umat

GEMA JUMAT, 15 SEPTEMBER 2017 SYUKUR Alhamdulillah Tabloid “Gema Baiturrahman” telah berusia 24 tahun. Tahun depan sudah seperempat abad. Gema hadir di tengah-tengah umat dengan tujuan yang sangat mulia, yakni menjalin ukhuwah antar jamaah, menuju Islam sempurna (kaffah) dan mencerdaskan pemikiran umat Islam, membuka cakrawala berpikir. Gema adalah media pencerahan, bukan penjumudan (pembodohan, tertutup akal) […]

UMAT TERBAIK

GEMA JUMAT, 14 JULI 2017 Khatib: Dr. Samsul Bahri, M. Ag, Dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Hadirin para jama’ah yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah atas hidayah dan ‘inayah-Nya hingga saat ini kita masih tergolong sebagai umat yang mengimani keesan Allah. Terima kasih tak terhingga patut kita sampaikan kepada para guru, endatu dan pendahulu […]

Ramadhan Bulan Pendidikan Umat

GEMA JUMAT, 02 JUNI 2017 Tidak diragukan sedi kitpun, bahwa ramadhan adalah bulan pendidikan bagi semua orang beriman. Allah memanggil semua orang beriman dengan penuh kelembutan;“Ya ayyuhaal-ladzina amanu” (wahai orang-orang yang beriman). Kemudian, Allah menetapkan dengan tegas materi pembelajaran pada bulan ramadhan, yaitu: “kewajiban menunaikan ibadah puasa bagi semua orang beriman sebagimana diwajibkan kepada umat […]

Sayed Muhammad Husen

Saat Kubah Jadi Simbol Universal Umat Islam

Gema JUMAT, 11 NOVEMBER 2016 Salah satu bagian bangunan yang khas dari masjid adalah kubah. Saat ini kubah tak ubahnya seperti simbol yang merepresentasikan masjid itu sendiri. Kendati demikian, kerap muncul pertanyaan, apakah kubah merupakan produk arsitektur murni Islam. Sebab, pada masa silam, kubah ternyata juga digunakan untuk bangunan atau rumahrumah peribadatan non Muslim. Syahruddin […]

MEMBANGUN KEKUATAN UMAT

Gema JUMAT, 28 Oktober 2016 Oleh : Tgk. H. Mutiara Fahmi Razali, Lc. MA  Penulis adalah Dosen Fiqh Siyasah merangkap Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fak Syari’ah dan Hukum UIN Ar Ranry serta Guru Dayah Darul Ihsan Tgk. H. Hasan Krueng Kalee, Siem, Aceh Besar. Dalam sebuah hadits rasulullah saw mengabarkan bahwa kelak umat Islam […]

5

Pemimpin Muslim Jati Diri Umat Islam

Gema JUMAT, 14 Oktober 2016 Kepemimpinan muslim adalah salah satu aspek sangat penting yang menjadi identitas dan jatidiri bagi umat Islam yang merupakan hal serius dan luas dampaknya dalam menjaga dan menyelamatkan agama. Bahkan karena sangat penting, salah satu bagian dari topik kepemimpinan yang banyak dibahas dalam Alquran adalah soal larangan memilih non muslim untuk […]

Perbaiki Aqidah Agar Umat Islam Kuat

Gema JUMAT, 26 AGUSTUS 2016 TIDAK diragukan lagi memahami ilmu syar’i (ilmu agama) adalah hal yang sangat penting, baik bagi seorang muslim maupun muslimah. Kita membutuhkan ilmu syar’i sebagai bekal hidup dan tujuan akhir yang ingin dicapai. Ilmu akan menjadi sebab diangkatnya derajat seseorang yang dikehendaki oleh Allah, yaitu orang-orang yang mengilmui agama yang benar […]

1

Peningkatan Ekonomi Umat melalui Invetasi

  71 tahun sudah kemerdekaan Indonesia. Tentunya, dengan bertambahnya umur kemerdekaan ini, kemerdekaan masyarakat dari kemiskinan dan pengangguran menjadi salah satu perhatian publik. Upaya peningkatan ekonomi ini sendiri dilakukan dengan cara menarik investor untuk berinvestasi ke suatu daerah guna ketersediaan tenaga kerja. Kepala Badan Investasi dan Promosi (BIP) Aceh Iskandar Zulkarnaen menjelaskan mengatakan  target invetasi […]

Wakaf Kekuatan Membangun Umat Islam

Gema JUMAT, 29 JULI 2016 Dua akademisi internasional mengisi pengajian rutin Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI), Rabu (27/7) malam di Rumoh Aceh Kupi Luwak Jeulingke, Banda Aceh. Kedua akademisi tersebut, Dr. Razali bin Othman, Pengarah Pusat Islam, Unversiti Putra Malaysia (UPM) dan Prof. Dr. Mustafa Edwin Nasution dari Universitas Indonesia yang juga Anggota MUI Pusat […]

ft Murizal Hamzah

Masjid Pemersatu Umat

Gema JUMAT, 22 April 2016 Oleh : Murizal Hamzah Suatu ketika Presiden Korea Selatan Park Chung Hee bertemu Wakil Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak di Kuala Lumpur pada tanggal 17 Desember 1963. Ketika itu, ekonomi Malaysia lebih maju daripada Korea Selatan. Di kamar Abdul Razak terpampang kaligrafi AlQuran: ‘Innallaha la yu ghairuma bi qaumin […]

Kesejahteraan Umat dan Penerapan Ekonomi Islam

Gema Jumat, 23 Oktober 2015 Oleh:  Dr. H. Badrul Munir, LC, MA (D.E.S.A), Staf Pengajar Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Islam agama adalah sebuah agama, sebuah sistem yang bersifat universal, komprehensif, komplit dan terpadu yang mengatur bentuk dan tata cara interaksi manusia dengan pencipta, interaksi manusia dengan dirinya sendiri dan sesama manusia lain, bahkan interaksi manusia […]