Mari Makmurkan Masjid

Oleh : H. Basri A. Bakar
“Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orangorang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. At-Taubah:18).
AYAT di atas menjadi jelas bahwa tidak sembarang orang yang mampu memakmur-kan masjid, yakni orang-orang beriman, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan hanya takut kepada Allah. Saat ini banyak organisasi masjid yang dalam misi visinya untuk memakmurkan masjid dengan berbagai aktivitas mulia, seperti DMI, DKMA, BKPRMI, Remaja Masjid dan lain-lain. Semua lembaga ini sama-sama mempunyai tujuan yang sama yakni bagaimana masjid menjadi sentra membangun dan membina ummat. Masjid juga harus menjadi daya tarik ummat lebih-lebih bagi remaja dan kaum muda.
Yang dimaksud  “memakmurkan masjid” adalah membangun dan mendirikan masjid, mengisi dan menghidupkannya dengan berbagai ibadah dan ketaatan kepada Allah, menghormati dan menjaga kebersihannya. Setiap pribadi kita wajib memakmurkan masjidmasjid Allah dengan berbagai ibadah dan ketaatan. Salah satunya dengan cara meramaikannya dengan shalat berjamaah, ceramah agama, dan mendiskusikan berbagai ilmu dan kemaslahatan umat lainnya. Banyak kegiatan pembinaan ummat terutama remaja dapat dilakukan di masjid. Namun saat ini masih ada pengurus masjid belum memfungsikan masjid sesuai yang disyariatkan. Masjid masih terkesan jauh dengan ummat terutama kaum muda. Oleh karena itu perlu upayaupaya khusus merancang kegiatan dan program masjid guna menarik minat remaja dan kaum muda agar dekat hatinya dengan masjid.